Cenovnik

Aplikacija za formiranje cena na osnovu pojedinih elemenata koji su sastavni deo proizvoda i određenih koeficijenata koji vrše uticaj na cenu.

Cenovnik omogućava funkcionalnosti:

Zaboravite na mukotrpno formiranje i promene cena vaših proizvoda, sa nama to možete da radite na jednostavan način.